Från då till nu

Samhället har förändrats drastiskt under senare år och man kan se en helt ny marknad som växer fram. Den digitala utveckling som vi kunnat uppleva sedan några år tillbaks har i mångt och mycket förändrat vårt sätt att hantera information och de metoder som förr krävdes för att man skulle hitta vad man sökte, är i dagsläget föråldrade och har ersatts av digitala arkiv och register.

Om man tittar på handeln och nyhetsflöden kan man se hur samhället påverkas av den snabba informationsmängden som oavbrutet sänds ut via bloggar och hemsidor. En hel del av dagens nyheter går inte heller via traditionella kanaler utan bygger på narrativ från observatörer på plats. De senaste debatterna om hemliga uppgifter som kommit på vift, är bara några exempel på ett samhälle där information kan färdas fritt och utan att ta hänsyn till gränser och regler.

Källkritik

Även den som är positiv till snabba informationsflöden kan nog gå med på att det finns svårigheter med källhänvisning. I och med att alla och en var kan uttrycka nyheter fritt, kommer svårigheten att känna till vad som är sant och inte.

Detta var ett problem även innan internet i och med att redaktörer jagat sensationer. Dock är det än svårare idag när källor och upphovsmän finns bakom dolda konton runt jorden.

Hur man än väljer att se på informationsflödet är det en klart positiv utveckling som har inneburit att vi kan få ta del av vad som händer utan inblandning av censur. I Sverige har tryckfriheten varit en viktig del av friheterna, men det är inte alltid man kommit till tals ifall det varit kontroversiellt. Samhället påverkas av idéer och rörelser.

Detta är början på ett kollektiv där information är en stomme istället för någonting öronmärkt för de bemedlade och akademiska. En utveckling som forskare och sakkunniga forskar i. Läs mer här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *